Thali Legumes

Thali Poissons

Poissons Curry, Crevettes Curry, Dal Curry, Raita, 2 Legumes de Jour, Riz Basmati, Naan, Papadam

15,50
Thali Végétarien

Daal Curry, Legumes Curry, Raita, 2 legumes du Jour, Riz Basmati, Naan, Papadam

12,90
Thali Viandes

2 Viandes de Jour, Daal Curry, Raita, 2 Legumes de Jour, Riz Basmati, Naan, Papadam

14,50